مدیریت حج وزیارت استان کرمانشاه


+ اطلاعیه مدیریت حج وزیارت استان کرمانشاه درخصوص حج تمتع 90

اطلاعیه مدیریت حج و زیارت استان کرمانشاه درباره پذیرش دارندگان اولویت تشرف به حج تمتع سال 1390

 

 

 

 


مقدمه:

با عنایت خداوند متعال و برنامه ریزی های انجام شده پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف به حج تمتع سال 1390 در کاروان های منتخب فراهم گردیده است لذا از افراد واجد شرایط دعوت می گردد به ترتیب ذیل اقدام نمایند.

الف - مشمولین تشرف:

1- کلیه دارندگان قبوض ودیعه گذاری علی الحساب حج تمتع یک میلیون تومانی که تا تاریخ20/01/1384 در یکی از شعب بانک ملی ودیعه گذاری نموده باشند، از این رو:

1-1    آن دسته از متقاضیانی که: اسناد ثبت نامی سال های 1360 و 1363 ( با مبالغ 000/180 و 000/200 و 000/250 و 000/270 ریالی) را دارا می باشند می بایست ضمن مراجعه به مدیریت حج و زیارت استان برای تبدیل سند خود به قبض ودیعه گذاری یک میلیون تومانی و استفاده از  تسهیلات متعلقه اقدام و جهت دریافت قبض جدید به شعبه بانک  ملی معرفی شده ازسوی این مدیریت مراجعه نمایند.

2-1  اسناد هشت میلیون ریالی مربوط به سال1377 و منتهی به31/1/1378.

 دارندگان این گونه اسناد می بایست قبل از مراجعه به مدیر کاروان به یکی از شعب بانک ملی مجهز به شبکه سیبا و با استفاده از تسهیلات و یارانه مربوطه (000/000/3 ریال) مراجعه و نسبت به تبدیل قبض ودیعه گذاری خود به قبض 000/000/10 ریالی اقدام نمایند.

3-1  اسناد هشت میلیون ریالی از 1/2/1378 تا 29/12/1378.

دارندگان این گونه اسناد باید قبل از مراجعه به مدیرکاروان به یکی از شعب بانک ملی مجهز به شبکه سیبا مراجعه و با احتساب سود متعلقه نسبت به تبدیل سند خود به ودیعه گذاری حج تمتع 000/000/10 ریالی اقدام نمایند.

2-  کلیه متولدین 1310 و سال های ماقبل که دارای قبض ودیعه گذاری علی الحساب 000/000/10 ریالی از 21/01/1384 لغایت 29/12/1386باشند. اسناد انتقالی(حتی از بستگان درجه یک) مشمول این بند       نمی گردند.

4- بستانکاران سازمان: افراد واجد شرایط دارای اولویت تشرفی  که در سال های گذشته در کاروان پذیرش شده و مشرف نگردیده اند باید ابتدا به مدیریت حج و زیارت استان مراجعه تا وفق دستورالعمل های سازمان نسبت به پایدار نمودن قبض ودیعه گذاری مربوط از طریق مراجعه به شعب بانک ملی وفق ضوابط اقدام لازم برای ایشان معمول گردد،‌ بدیهی است اینگونه اسناد بعد از تبدیل به قبض ودیعه گذاری ده میلیون ریالی  جدید از سوی بانک نسبت به ظهرنویسی آن با ذکر سابقه اولویت و شماره قبض اولیه اقدام و ممهور به مهر بانک اقدام خواهد شد.

ب‌- تاریخ پذیرش در کاروان ها:

 

اسامی، آدرس و شماره تلفن مدیران  منتخب کاروانهای حج تمتع  سال جاری درجدول ذیل  همین اطلاعیه درج گردیده است وزمان ثبت نام متقاضیان دارای اولویت تشرف درکاروانهااز روز پنجشنبه مورخ25/1/1390 لغایت  ده روز بعد خواهد بود.

 تذکر مهم1- چنانچه در زمان تعیین شده جهت مراجعه افراد به کاروان های مربوط، ظرفیت کاروان های استان تکمیل نگردد، این مدیریت از اولویت های بعدی دعوت بعمل خواهد آورد. لذا تاکید می گردد دارندگان قبوض دارای اولویت حتماً در مدت مقرر به کاروان ها مراجعه نمایند.

تذکر مهم2- توصیه می گردد متقاضیان در هنگام انتخاب کاروان دقت کافی را از جهات مختلف (همراهی با اقوام و آشنایان، شرایط مختلف کاروان و... )معمول دارند زیرا ظرفیت و قیمت کاروان با توجه به شرایط تعیین گردیده و جابجایی کاروان پس از ثبت نام امکان پذیر نمی باشد.

ج- نحوه مراجعه و ثبت نام متقاضیان:

در سال جاری تمهیداتی در نظرگرفته شده که متقاضیان اعزام به حج تمتع علاوه بر مراجعه حضوری به کاروان های مجاز(در زمان مقرر)، بتوانند درصورت تمایل از ظرفیت 50 درصدی هر کاروان که امکان ثبت نام  به صورت غیرحضوری را دارا می باشند؛ با مراجعه به آدرس اینترنتی http://haj90.haj.ir

 از منزل و یا هرجای دیگر نسبت به انجام مراحل ثبت نام در کاروان (شهر/ شهرستان) استان محل سکونت خود به صورت غیرحضوری اقدام نمایند.

توجه: بعد از ثبت نام متقاضی از طریق سامانه فوق( غیرحضوری )، باید جهت پیگیری و مراجعه به کاروان نسبت به اخذ کد رهگیری و رسید ثبت نام که حاوی تذکرات و نکات ضروری است؛ اقدام نماید و اصل قبض ودیعه گذاری خود را به مدیر کاروان تحویل دهد.

توجه: افرادیکه قصد نام نویسی از طریق مراجعه حضوری به کاروان را دارند؛ می توانند کاروان های مورد نظر خود را از روزنامه یا سامانه فوق انتخاب و سپس مراجعه نمایند.

 

د‌-                   مدارک مورد نیاز برای نام نویسی در کاروان:

 

  اصل و کپی قبض ودیعه گذاری حج تمتع مطابق بند "الف" این اطلاعیه.

– اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن.

– دو قطعه عکس4×6 مشابه عکس گذرنامه یا تصویری که شش ماه از تاریخ آن نگذشته باشد.

  اصل و کپی کارت ملی یا شماره تایید شده آن.

تذکرات ضروری و لازم

الف- متقاضیان پس از نام نویسی باید رسید مربوطه را  از مدیر کاروان دریافت و نزد خود نگهداری نمایند.

ب- چنانچه نشانی و تلفن متقاضی  نسبت به زمان ثبت نام اولیه در بانک تغییر کرده باشد، باید آدرس و شماره جدید تلفن را هنگام ثبت نام به مدیرکاروان اعلام نماید.

ج متقاضیان محترم مطابق برنامه اعلام شده و در مهلت  مقرر ظرف 4 روز باید به پزشک کاروان مراجعه و اقدامات مربوط به معاینات خود را انجام دهند. بدیهی است درصورت تاخیر متقاضی در این خصوص ، مدیر کاروان اجازه خواهد داشت نسبت به جایگزینی وی از دیگر متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

د -  تحویل فرم واریزی هزینه مابه التفاوت سفر به متقاضی، پس از انجام معاینات پزشکی و تایید استطاعت جسمی از سوی پزشک با مراجعه به دفتر کاروان یا سایت اینترنتی فوق امکان پذیر خواهد بود.

ه -  متقاضیان پس از دریافت فرم واریزی هزینه مابه التفاوت سفر باید حداکثر ظرف 7 روز با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی نسبت به واریز وجه هزینه سفر اقدام نموده و درصورت تاخیر، مدیر کاروان اجازه جایگزینی متقاضی جدید را خواهد داشت.

 

ه‌-        گذرنامه:

نظر به اینکه در حج تمتع از گذرنامه بین المللی  انفرادی برای تشرف به حج تمتع استفاده خواهد شد. لذا متقاضیان واجدشرایط لازم است در صورت عدم دارا بودن گذرنامه بین المللی از هم اکنون نسبت به اخذ گذرنامه جدید اقدام و کسانی که دارای گذرنامه  با تاریخ اعتبار کمتر از10/02/1391 می باشند؛ باید نسبت به تمدید و یا تعویض گذرنامه خود اقدام نمایند.

تذکرمهم1:  به لحاظ شرایط خاص سفر حج تمتع و سهولت در اخذ روادید و برخی دیگر از امور اجرایی حج، ضروری است متقاضیان محترم دارای گذرنامه بین المللی انفرادی بوده و حداکثر تا نیمه تیر ماه سال جاری با اعلام قبلی مدیرکاروان آن را به کاروان مربوطه تحویل نمایند. ضمناً به اطلاع متقاضیان محترم می رساند با هماهنگی بعمل آمده با مدیریت گذرنامه ناجا در استان جهت تسریع در صدور گذرنامه حجاج، دفاتر پلیس + 10در زمینه تعویض یا دریافت گذرنامه جدید همکاری لازم را مبذول خواهند داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و‌-          هزینه تشرف:

هزینه قطعی سفر هر کاروان بر مبنای مخارج ارزی و ریالی برای هر زائر محاسبه و انجام شده است که مبلغ قطعی آن در این اطلاعیه درج شده است .بنابراین از آنجایی که ودیعه اولیه دریافت  شده توسط بانک ملی به صورت علی الحساب بوده است لذا مدیران کاروان هنگام ثبت نام متقاضی برگه واریز قطعی هزینه سفر ویژه حج تمتع سال 1390 را جهت مراجعه به بانک و واریز هزینه به متقاضی تحویل خواهد داد.

ضمناً زائرین محترم علاوه بر پرداخت هزینه ما به التفاوت به بانک ملی و دریافت قبض مخصوص هزینه سفر حج تمتع، می بایست وجوه مربوط به هزینه های آموزش و مخارج دفتر مدیر کاروان را که مبلغ ............ریال می باشد مستقیماً به حساب بانکی مدیر کاروان واریز و قبض آن را به وی تحویل دهند و در نتیجه ضرورتی به پرداخت هیچ گونه وجه نقد دیگری به مدیر کاروان نخواهد بود.

توضیح: بر اساس دستورالعمل سازمان برای هزینه های شخصی زائرین از قبیل تهیه ساک لباس احرام پتو، هزینه انتقال به فرودگاه و ...) مدیر کاروان موظف است در اولین جلسه آموزشی با همکاری و همفکری سه نفر از افراد برگزیده از سوی زائرین اقدام به تهیه ملزومات سفر (با هزینه زائران) نماید و نظارت بر این گونه هزینه ها نیز به عهده سه نفر نماینده زائرین خواهد بود

ز‌- اقدامات ذیل در رابطه با اسکان زائرین انجام شده است:

1/7- با توجه به اینکه در حج تمتع بسیاری از امور از جمله مسکن حجاج براساس مقررات وزارت حج عربستان ساماندهی و به اجرا گذاشته می شود و سازمان حج و زیارت برای انتخاب هتل ها و یا تقسیم ظرفیت ها با محدودیت ها روبروست لذا مقررات وزارت حج عربستان سعودی که سرانه متراژ  اسکان حجاج در مدینه منوره را 5/4 و در مکه مکرمه 4 متر مربع با احتساب فضای خدماتی در ساختمان و هتل تعیین کرده، نسبت به تامین محل اسکان حجاج اقدام گردیده است.

2-7 - در سال جاری با تلاش بسیار امکان اسکان 100 در صد زائرین در هتل های منطقه مرکزی مدینه منوره و نزدیک به حرم شریف نبوی (ص) فراهم گردیده است. لیکن با عنایت به اینکه شرایط اسکان زائرین در مکه مکرمه با مدینه متفاوت می باشد؛ با توجه به استقبال زائران سال گذشته از امکانات اقامتی با شرایط بهتر و درخواست افزایش کیفیت بیشتر در مکه مکرمه این سازمان در جهت تامین درصد بیشتری هتل با شرایط و امکانات بهتر اقدام نمود لیکن در حج سال جاری بخش عمده ای از زائران در ساختمان ها و هتل های حج گذشته اسکان خواهند یافت و برای تشرف به مسجدالحرام از اتوبوس های مخصوص زائران ایرانی که از مناطق مختلف به ایستگاه های اطراف حرم تردد می کنند؛ استفاده خواهند نمود.

 

3/7- با عنایت به مطالب فوق، هزینه مسکن هر زائر باتوجه به ساختمان محل اسکان در مدینه منوره و مکه مکرمه محاسبه و تعیین گردیده است. بنابراین یکی از دلایل مهم تفاوت هزینه های هر کاروان، مکان اقامت آنان در هر یک از دو شهر مذکور می باشد.

تذکر 1- همانگونه که در بالا اشاره شد تفاوت هزینه های کاروان ها  ناشی از اختلاف قیمت اجاره مسکن، ایستگاه پرواز و.... می باشد لذا پس از واریز وجه هزینه سفر به بانک، امکان  بازگرداندن ما به التفاوت پرداختی در اسرع وقت ممکن نیست مضافاً اینکه به دلیل ایجاد مشکلات اجرایی، جا به جایی در کاروان مقدور نمی باشد. لذا بر این اساس به متقاضیان محترم ثبت نام در کاروان ها توصیه می شود از ابتدا دقت کافی در انتخاب کاروان مورد نظر خود داشته باشند.

تذکر 2- درصورت اخذ مجوزهای لازم از سوی مبادی ذیربط انشاء ا.... کلیه زائرین مدینه اول از ایستگاه های پروازی تعیین شده مستقیماً به مدینه منوره اعزام و از طریق جده به ایستگاه‌های پروازی خود بازخواهند گشت . همچنین زائرین مدینه دوم نیز از ایستگاه های پروازی خود مستقیماً به جده اعزام خواهند شد و در مراجعت از فرودگاه مدینه باز خواهند گشت. این اقدام با توجه به مقررات دولت عربستان و عدم ورود یا خروج از فرودگاه جده در یک نوبت، در آسایش و رفاه زائرین از طریق کاهش سفر بین شهری و توقف در سطح فرودگاه جده، مؤثر می باشد.

 

ح‌-  نحوه دریافت مبلغ وجه قربانی  زائران، پس از توافق با بانک توسعه اسلامی در عربستان و نهایی شدن قیمت آن به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. که مبلغ قطعی در زمان مقتضی از سوی زائران محترم به حسابی که از طرف مدیر کاروان به آنان اعلام خواهد شد باید واریز گردد.

 

 

ط‌- نقل و انتقال اسناد:

با توجه به بخشنامه شماره 15885/34/1 مورخ 27/9/78 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و نیز مندرجات ظهر قبوض ودیعه گذاری حج تمتع، آن دسته از افرادی که بنا به هر دلیلی تمایل دارند اسناد حج تمتع خویش را به بستگان درجه یک شامل: ( پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر و همسر ) واگذار نمایند، باید قبل از ثبت نام در کاروان، ابتدا به یکی از دفاتر خدمات زیارتی مراجعه و نسبت به درج اطلاعات و طی مراحل بعدی انتقال مربوطه اقدام لازم را حتماً معمول نماید.

تذکر: آن دسته از زائرین که قبلاً با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قبض ودیعه گذاری خود را به احدی از بستگان درجه اول خود واگذار نموده اند نیز بایستی حتماً با در دست داشتن اسناد مربوطه به یکی از دفاتر خدمات زیارتی مراجعه نموده تا اطلاعات آنان در سیستم جامع نقل و انتقال درج گردد و سپس برای تغییر قبض ودیعه گذاری به نام فرد انتقال گیرنده ( احدی از بستگان درجه اول )، به بانک ملی مراجعه نمایند. تاکید می گردد درصورت عدم طی مراحل فوق الذکر امکان ثبت نام در هیچ یک از کاروان ها برای فرد انتقال گیرنده فراهم نخواهد شد.

ی - شرایط تشرف مشمولین وظیفه، نظامیان، مقامات و مدیران دستگاه های دولتی:

شرایط خروج از کشور مشمولین، نیرو های نظامی و انتظامی تابع مقررات مربوطه خواهد بود و سفر آندسته از مقامات و مدیران دستگاه های اجرایی و نیز فرمانداران و بخشداران که قبلاً به حج تمتع مشرف شده اند تابع مفاد بخشنامه شماره 61689/481 مورخ 4/10/84 دبیر محترم هیأت دولت خواهد بود. اسامی آدرس وشماره تلفنهای مدیران کاروانهای حج تمتع 1390 استان کرمانشاه

ردیف

شماره کاروان

نام ونام خانوادگی

ظرفیت

مدینه

هزینه سفر(ریال)

هزینه تکلیفی(ریال)

آدرس وشماره تلفن مدیر

1

15130

سیدمنصورسیدقاسمی

145

بعد

000/302/43

000/290

کرمانشاه-میدان مرکزی-روبروی کلینیک فرهنگیان شرکت زیارتی میقات نورتلفن 8387393- 09181315583

2

15005

مسعودمرادی

145

بعد

000/302/43

000/290

کرمانشاه-فرهنگیان فاز2-ایستگاه 5-شرکت زیارتی ندای عرفه تلفن4217433-09183367752

3

15132

محمدهادی پورطهماسبی

145

بعد

000/302/43

000/290

کرمانشاه-خیابان بهار-جنب بیمارستان سجاد-شرکت زیارتی جولان گشت-تلفن 7253905-09183310630

4

15138

حمیدرضا لطفی

145

بعد

000/302/43

000/290

کرمانشاه-گذرنامه سابق-45متری آل آقا-جنب تاکسی سمندزرد-شرکت زیارتی بیت عتیق-تلفن8388110-09181316198

5

15007

احمدکاظمی بهار

145

بعد

000/302/43

000/290

شهرستان کنگاور-بلوارانقلاب-جنب فرمانداری-شرکت زیارتی

راهیان مهدی (عج)-تلفن 08372230910-09126981964

6

15143

(اهل سنت)

سیروان فتحی

175

بعد

000/408/36

000/290

کرمانشاه- میدان مرکزی جنب بانک ملی-شرکت زیارتی

باب النبی(ص)8368007-09188335308

شهرستان پاوه-بلوارجانبازان-روبروی ترمینال قدیم دفترکاروان 15143

 

مدیریت حج وزیارت استان کرمانشاه

 

 

                                                                                        مدیریت  حج و زیارت استان کرمانشاه

نویسنده : مسلم ; ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
comment نظرات () لینک